• Česky
  • English
I.K.V. TRUSTEE SERVICES LIMITED

I.K.V. TRUSTEE SERVICES LTD.

I.K.V. je kyperská společnost a společný kypersko-český projekt právníků zabývajících se správou společností a trusty. Vlastníky společnosti založené v roce 2010 jsou tři členové Kyperské advokátní komory, Spyros Ierotheou, Michalis Kamperis a Milan Vašíček. Cílem společnosti je poskytovat zejména trustové služby na Kypru zájemcům zejména z bývalé východní Evropy. S ohledem na to, že Milan Vašíček pravidelně téměř každý měsíc navštěvuje svoji kancelář v Nicosii a jinak je k zastižení v Brně a v Praze, je usnadněna přímá komunikace s klienty.

Společnost nabízí komplexní servis pro podnikatele pod jednou střechou v řečtině, angličtině, češtině i ruštině, přičemž základní komunikační jazyk je angličtina. Servis zahrnuje zakládání a správu trustu i obchodních společností včetně zajištění účetnictví a auditu a poradenství v daňové oblasti vycházející z rozsáhlých dlouholetých zkušeností všech tří zúčastněných právníků a jejich týmů.

Všeobecné informace o Kypru

Kypr je malá ostrovní země s počtem obyvatel menším než Praha. Společně s Českou republikou a dalšími zeměmi vstoupila v roce 2004 do Evropské unie. Vstup do EU byl impulsem pro vytvoření výhodných  parametrů pro všechny podnikatelské subjekty působící na Kypru.

Čím je Kypr tak zajímavý, že je široce využíván  jako základna pro podnikání?

Je to zejména:

  • stabilní právní prostředí na základech anglosaského práva
  • síť smluv na ochranu investic
  • síť smluv o zamezení dvojího zdanění
  • jednoduché předpisy pokud jde o účetnictví použitelné i pro daňové účely (plná aplikace IFRS)
  • a v neposlední řadě i přiměřené zdanění ve výši 12.5% pro právnické osoby, osvobození příjmů od daně z kapitálových zisků, přijatých dividend  a dividend vyplácených do zahraničí.

Kombinace všech těchto prvků dělá z Kypru velmi konkurenceschopnou lokalitu pro podnikání a  pro sídla mnoha seriózně podnikajících společností

Kypr se stává atraktivním místem pro zakládání trustů kyperskými nerezidenty.
Nejčastější formou podnikání je Ltd., která představuje velmi jednoduchou monistickou akciovou společnost s kapitálem rozděleným na akcie a s akcionáři zapisovanými do obchodního rejstříku.